TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

Trungtruc Tranbui <tranbuitrungtruc@gmail.com>

Xin cảm ơn.

Lúc này không phải chỉ hô hào, kêu gọi. Lấy vài cá nhân để ca ngợi này kia, cho rằng đó là chiến thắng. Đồng thời, qua đó để lấy danh tiếng.

Cái quan trong lúc này là phải xác đinh được điều gì nên làm, lộ trình và các bước thực hiện. Việc hô khẩu hiệu các vị trí ngủ này đã ăn vào máu từ xưa rồi, nói sao chả được…

Xin các vị trí thức hay trí ngủ cùng số người đa dang trên, ai sẽ bắt tay làm.

Nói thì dễ, thời kỳ CNTT thì muốn con số ký vào danh sách bao nhiêu cũng có, nhưng thực tâm được bao nhiêu vị, và làm sao không bị lớp bui thời gian phủ lên.

———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: <chingnghixviet@gmail.com>
Ngày: 17:21 Ngày 22 tháng 9 năm 2013
Chủ đề: [ChinhNghiaViet] TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Đến:Cảm ơn đã chia sẻ thông tin. Một điều xin nói thêm là có một số người tự xưng mình là “nhà dân chủ”, “hoạt động dân chủ” cho Việt Nam. Nhưng chúng nó có một cái bệnh rất nặng và không ít người mắc phải đó là “vô liêm sỷ”. Có những ông bà vì bất mãn cá nhân, vì háo danh mà phớt lờ những khó khăn trước mắt, không chung tay xây dựng mà cố nhắm vào những điểm yếu của nhà nước để phá hoại. Không ít có người hôm nay hô hào dân chủ, dân sự, đòi hỏi các quyền lợi, nhưng thời gian đương chức họ không bao giờ nghĩ cho dân, chỉ biết cái lợi cho cá nhân, có chăng đấu tranh đó là tranh dành quyền lợi cá nhân, nhưng luôn vỗ ngực xưng tên là giáo sự, tiến sỹ. Nay đã hạ cánh an toàn, nhà cao, cửa đẹp, lo ghế cho con cái có công việc ngon lành thì hô hào làm đòi làm chính trị, hay dựa hơi bố mẹ nó nhưng nay bị thất sủng cũng quay lưng chống chính quyền… như Tương Lai, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Huệ Chi, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Phạm Chí Dũng…. Kết hợp với lũ cơ hội bất mãn như Huỳnh Công Thuận, Huỳnh Thục Vi, Huỳnh Ngọc Chênh, JB Nguyễn Hữu Vinh, Ba Sàm, Bọ Lập… kết hợp với số “chị em” ăn chơi đàn đúm có bầu thì bảo là “phụ nữ có quyền làm mẹ” mà chính họ không xác định cha đứa bé là ai và kiếm tiền bằng cách chửi bới nhà nước, có chị mở quán bia ôm bị dẹp thì bất mãn, khiếu kiện trở thành “dân oan, dân chủ”, chủi bới chính quyền để ăn mày bọn chống cộng hải ngoại (Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Thị Minh Hằng, Dương Thị Tân, Lê Thị Công Nhân, Bích Phượng…) buồn thay.  Số người này hợp lại với nhau đúng như nhận xét của ông Hà Sỹ Phu đủ mọi thành phân, hỗn độn không hình hai, như “đám bùn nhão nhoẹt” không nặn lên hình thù gì… vậy là như “bãi c”.

———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: <tranbuitrungtruc@gmail.com>
Ngày: 11:02 Ngày 21 tháng 9 năm 2013
Chủ đề: TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Đến:

  Khi đọc “Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị” ra ngày 20/9/2013 của một số người ký tên gọi là nhóm khởi xướng Diễn Đàn Xã hội Dân sự: Tôi cho rằng với công dân Việt Nam, các quyền ấy đã được ghi trong Hiến Pháp và được thể chế hóa bằng pháp luật. Đồng thời các quyền đó cũng nằm trong các công ước về dân chủ, nhân quyền của quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Những vấn đề, nội dung của tuyên bố trên tôi thấy đã có từ xưa, rất nhiều người nói đến. Nhưng trước đây là tiếng nói nghiên cứu riêng lẻ, nay có khác chăng là số người ký tên có thêm những nhân sỹ trí thức thực thụ có thêm cả những người bất mãn, có cả số nghiện internet, có cả những người không có công việc ổn định lợi dụng mạng để kiếm tiền qua sự sai khiến của nhân vật khác, có người lợi dụng dân chủ để kiếm ắn, thâm chí có cả vợ con của những tội phạm hình sự, đĩ điểm, giết người, buôn bán ma túy… mà người ta gọi là “nạn nhân” của chế độ chưa tốt đẹp. Danh sách ký tên đủ mọi thành phân, hỗn độn không hình hai, như tiến sỹ Hà Sỹ Phu từng nhân xét đó là “đám bùn nhão nhoẹt” không nặn lên hình thù gì… Nhưng nhìn chung đây là những dấu hiệu tốt cho một xã hội dân sự, các tầng lớp nhân dân xích lại gần nhau, dù nội dung “Tuyên bố” trên có phân cải lương.

Để tiếp cho việc đòi hỏi thực thi quyền dân sự và chính trị, trước mắt phải xác định phương hướng, đường lối, cách thức thực hiện, các bước đi cụ thể để xây dựng một xã hội dân sự. Đó là xã hội mà đảm bảo có các tiêu chí lãnh vực, ở bên ngoài gia đình, nhà nước, và thị trường, nơi người dân kết hợp hoạt động nhằm thăng tiến các lợi ích chung, là một lãnh vực công nằm giữa nhà nước, thị trường, và cá nhân. Tại đây các công dân hoạt động nhằm biểu tỏ các mối quan tâm, tư tưởng, trao đổi thông tin, thực hiện các mục tiêu chung có tính chất hỗ tương, kiến nghị với nhà nước và buộc các viên chức nhà nước phải chịu trách nhiệm trong công vụ. Cái cốt lõi ở đây là công dân tham gia các hoạt động của mình nhằm thăng tiến lợi ích chung cho xã hội, mỗi công dân, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với bản thân và xã hội, tự nguyện tham gia vào các sinh hoạt để giúp cho xã hội tốt đẹp hơn….

Chính trị nói ở đây là quyền lực chính trị của nhân dân, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là khách thể của quyền lực chính trị.

Sự tham gia của nhân dân, trực tiếp hoặc gián tiếp tác động vào đời sống chính trị vừa với t­ư cách từng cá nhân, vừa có tính nhóm cộng đồng, vừa thông qua những tổ chức, hội đoàn, cơ quan mà họ là những thành viên; tác động vào cơ cấu chính trị và cơ cấu quyền lực chính trị của xã hội, của nhà nước. Nhân dân tham gia vào các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội… và thông qua hoạt động của các tổ chức này chi phối quyền lực nhà nước ở các mức độ khác nhau, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của tổ chức, cộng đồng và cá nhân họ. Nhân dân tham gia vào đời sống chính trị với nhiều hình thức như­: thông qua hoạt động bầu cử đại biểu vào các cơ quan quyền lực nhà nước, hoạt động trưng cầu dân ý vào những chính sách, quyết định của nhà nước, hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức… đảm bảo quyền giám sát hoạt động nhà nước, không bị quyền lực nhóm, độc quyền thao túng…

Từ đó, nhân dân quyết định thể chế chính trị và đảm bảo hệ thống chính trị phải xuất phát đáp ứng được như cầu, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Khi một thể chế chính trị thực hiện và đảm bảo được các quyền lợi của nhân dân thì phải đi theo cái tất yếu đó là “Nước nâng thuyền thì nước cũng lật thuyền”. Do vậy, cái quan trong là Nhà nước phải làm tròn trách nhiệm của nhân dân giao phó. Đồng thời, người dân cũng phải vì sự nghiệp chung, vì lợi ích chung của toàn dân và sự thăng tiến của xã hội.

Một nhà nước có lớn mạnh hay không nó phải kết hợp sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị và sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời trong một chính thể dân chủ, việc thực hiện quyền lực chính trị đòi hỏi phải bảo đảm tính thống nhất cân bằng của quyền lực. Vì vậy, việc thực hiện quyền lực chính trị phải gắn với xã hội dân sự, bảo đảm cho quyền lực chính trị luôn phục vụ lợi ích và ý chí của nhân dân, ngăn ngừa nguy cơ lạm quyền, tha hoá quyền lực làm phương hại đến quyền lực của nhân dân.

Tất cả quyền lực chính trị đều thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình chủ yếu thông qua Nhà nước, Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật và phải cụ thể hóa sự phân cấp, phân quyền rõ ràng, tránh tình trạng bao biện làm thay, vừa đá bóng, vừa thổi còi… nhưng khi có hậu quả xấu thì không ai chịu trách nhiệm, đùn đẩy. Cần phải tách bạch giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Thực hiện Tuyên bố trên: nhân dân cần phải có chính kiến của mình, yêu cầu nhà nước đảm bảo và thực thi các quyền công dân, quyền chính trị mà hiến pháp đã quy định cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia. Đồng thời, người dân cũng phải có nghĩa vụ đảm bảo cho sự thăng tiến lợi ích xã hội, lợi ích tổ chức, cá nhân và đảm bảo cho sự vững mạnh của nhà nước…

Trung Trực

………………………………

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s