Thêm một sự nhí nhố

Hôm nay, hộp thư của Hồ Sơ Dân Chủ nhận được Lời kêu gọi ký tên vào Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị của một nhóm người tự xưng là Nhóm Diễn đàn xã hội dân sự, cứ ngỡ là một nhóm trẻ nào đó còn mùi sữa mẹ muốn tiếm danh theo kiểu “Mạng lưới blogger” hay “Chúng ta công dân tự do”, nhưng nhìn vào danh sách ký tên thì thấy vẫn là các vị đã miệt mài có tên trong tất cả các tuyên bố, kiến nghị trong những năm gần đây.

Có lẽ người nhận nhiệm vụ gửi mail là một tay còn bú sữa mẹ thật nên chỉ cần thấy chữ “dân chủ” trong Hồ Sơ Dân Chủ là đưa vào danh sách kêu gọi ký tên, hoặc là một phong trào nào mới mẻ muốn thay đổi quan điểm nên mời cả 2 phe ký tên (vì lần này thấy nội dung kêu gọi không đao to búa lớn như những lần trước) ?

Do họ đã gửi nên Hồ Sơ Dân Chủ sẽ hồi âm và trịnh trọng tuyên bố không ký vào văn bản nhí nhố đó; đồng thời, Hồ Sơ Dân Chủ sẽ mời họ ký tên vào Tuyên bố phản đối tuyên bố 258 của bạn sinh viên Nhật Lệ.

Hồ Sơ Dân Chủ Tiếp tục đọc

Advertisements